Er zijn steeds meer (bewoners)initiatieven die in stationsgebieden en stationsgebouwen werken aan een prettige leefomgeving, meer sociaal contact en ontmoeting, vergroening, sociale mobiliteit en zoveel meer. Stations zijn een herkenbare plek in de samenleving van veel steden en dorpen, waar steeds vaker bewoners de lead nemen om deze gebieden en gebouwen te ontwikkelen.

Coöperatie Stationspark Deurne, Coopnet  en het LSA zijn samen aan het verkennen of een samenwerking tussen al die mooie initiatieven kan bijdragen aan meer stationsgebieden die beheerd worden door bewoners, met meer succes en impact. Het idee is om een Vereniging Station Lokaal (VSL) op te richten.

Actieplan VSL en vervolgstappen

In de eerste maanden van 2023 gaan we op pad. We bezoeken lokale initiatieven in stationsgebieden om elkaar te leren kennen en informatie en inspiratie te delen. Doel is te onderzoeken of er belangstelling is…

De kogel is door de kerk; Ministerie van I & W zegt subsidie toe

De vereniging VSL kan met de toegekende subsidie daadwerkelijk worden opgericht en van start gaan met het inventariseren van de diverse buurt- en burgerinitiatieven, het ophalen van wensen, dromen, behoeftes, knelpunten, uitdagingen etcetera etcetera. We…

Waar staan we voor?

Vul de vragenlijst in:

Neem contact met ons op: